სესხის განაცხადი

სახელი, გვარი *

საკონტაქტო ნომერი *

ელ-ფოსტა

უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი

მესაკუთრის პირადი ნომერი *

სესხის მოცულობა *

ვალუტა *

ვადასტურებ, რომ გავეცანი სესხის განცხადების მიღების, პერსონალურ მონაცემთა გამოყენება/დამუშავების და კონფიდენციალობის პოლიტიკას

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯი ეფ სი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.