ფინანსური დოკუმენტები

დანართი N3 – 2018 წლის I კვარტალი

დანართი N3

დანართი N3 – 2018 წლის II კვარტალი

დანართი N3

დანართი N3 – 2018 წლის III კვარტალი

დანართი N3

დანართი N3 – 2018 წლის IV კვარტალი

დანართი N3 (33 downloads)

დანართი N3 – 2019 წლის I კვარტალი

დანართი N3

დანართი N3 – 2019 წლის II კვარტალი

დანართი-N3.pdf

დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა 2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

აუდიტის დასკვნა

დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

აუდიტის-დასკვნა-1.pdf

დანართი N3 – 2019 წლის III კვარტალი

დანართი-N3-1.pdf

დანართი N3 – 2019 წლის IV კვარტალი

დანართი-N3-2.pdf