პრეტენზიის ფორმა

სახელი, გვარი *

პირადი ნომერი *

საკონტაქტო ნომერი *

მისამართი

ელ-ფოსტა *

პროდუქტის დასახელება *

პრეტენზიის ხასიათი *

პრეტენზიის შინაარსი *

პრეტენზიაზე პასუხს მიიღებთ წერილობითი ფორმით თქვენ მიერ მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე.